Dr. Ng Choung Guan

馬來西亞

馬來亞大學 心理醫學系 副教授

Maria magdalena a juan

Ms. Maria Magdalena A. Juan, MD

菲律賓卡加延德奧羅市 COVID-19

跨機構工作組的患者管理和監測小組組長

yulia

Dr. Yulia Fatima Bessing

印尼拉德吉曼·威迪約迪寧格拉特博士精神醫院老年精神科醫師

Dr. Burin Suraaroonsamrit

泰國心理衛生局 副局長

Dr. Kim Savuon

柬埔寨衛生部醫院服務署 副署長

Dr. Lam Tu Trung

越南大南精神專科醫院 院長

Mohan Isaac

Prof. Mohan Isaac

西澳大學醫學院臨床 副教授

李典政 醫師

台灣高雄市立凱旋醫院

Dr. Lee Cheng

新加坡

心理健康研究所人口健康辦公室臨床主任